• 124
    0

    Na Budimpeštanskom univerzitetu za tehnologiju i ekonomiju u okviru DigN€st projekta, od 15 do 17. juna održana je obuka na teme: Implemntacija modernih tehnologija i inovacija i analiza podataka. Takođe je održan u istom period i deveti sastanak projektnih partnera. Učesnici obuke iz crnogorskih institucija koje su partneri na DigN€st projektu: Privredna komora Crne Gore, ...