• Sekretarka Koordinacionog odbora farmaceutske i medicinske privrede je: Milica Lazarević mtomasevic@pkcg.org Članovi KO farmaceutske i medicinske privrede su: Petar Popović, predsjednik, Farmont MP Milica ...
  • Sekretarka Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo je: Milena Rmuš mrmus@pkcg.org Članice KO za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine su: Zoran Nikitović, predsjednik, Hemosan ...
  • Turizam je glavni pokretač društvenog i ekonomskog razvoja i iz godine u godinu sve snažnije opravdava ulogu strateške privredne grane. Njegovo učešće u BDP ...
  • Sekretarka Koordinacionog odbora za zdravstveni turizam je: Sanja Marković smarkovic@pkcg.org Članovi KO za zdravstveni turizam su: dr Marina Delić, predsjednica, Institut “Dr Simo Milošević” A.D. ...
  • Poljoprivreda je jedna od strateških grana razvoja. Plodno i nezagađeno zemljište i čiste vode visokog kvaliteta predstavljaju dobru osnovu za razvoj poljoprivrede i prehrambene ...
  • Skupština je najviši organ Komore. Članovi Skupštine biraju se po teritorijalnom i granskom principu. Skupština ima do 51-og člana. Članovi Skupštine biraju se na ...
  • Privredna komora Crne Gore i Skupština Crne Gore organizovale su u petak 22. marta 2013. godine prvi Crnogorski parlament preduzeća. U radnom dijelu skupa, ...