• Želite da osvojite nove kupce i tržišta u inostranstvu? U tom slučaju, neophodno je da uzorke svojih proizvoda privremeno iznesete u inostranstvo, radi prezentacije ...
  • Za obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova Komora ima Stručnu službu. Organizacija Stručne službe Komore treba da odgovara potrebama i zahtjevima članica i omogućava ...
  • Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju je akreditovani trening centar IRU akademije (ATI) koji je Komora osnovala u cilju podsticanja uspješnijeg poslovanja crnogorskih preduzeća ...
  • Na osnovu člana 46 stav 8 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju (“Službeni list Crne Gore”, br.71/17 i 67/19) i člana 34 Statuta Privredne ...
  • Privredna komora Crne Gore, njeno rukovodstvo i zaposleni, na temelju uspostavljenog sistema menadžmenta kvalitetom formulisanog međunarodnim standardima serije ISO 9000, angažovanjem raspoloživih potencijala, a ...
  • Sjedište Privredne komore Crne Gore, osnovane 1928. godine pod imenom Trgovačko – industrijska i zanatska komora, nalazi se u zgradi na uglu ulica Novaka ...
  • Statutom se utvrđuju poslovi i zadaci Privredne komore Crne Gore, sastav, broj članova i način rada organa Komore, izbor, opoziv i trajanje mandata i ...
  • Zakon o Privrednoj komori Crne Gore donijet je 2017. godine i objavljen u Službenom listu broj 001/18 od 4. januara 2018. godine. Ovim zakonom ...
  • Privredni rast i razvoj uvijek su bili usko vezani sa velikim promjenama, koje su se dešavale na ovom prostoru. Brojne generacije crnogorskih privrednika ostavile ...
  • CEFTA CEFTA 2006 je potpisаna 19. decembrа 2006. godine, od strane Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Republike Hrvatske, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Republike ...