• English Komorom upravljaju članice preko svojih predstavnika u organima i tijelima Komore, koji uredno izvršavaju svoje članske obaveze. Organi Komore su: Skupština, Upravni odbor, ...
  • English Upravni odbor je organ upravljanja Komorom. Upravni odbor ima do 19 članova. Predsjednik Komore je predsjednik Upravnog odbora. Članove Upravnog odbora bira Skupština, ...
  • English Nagrada Privredne komore je ustanovljena 1969. godine. Nagrada se dodjeljuje u četiri kategorije: – uspješno poslovanje, – društvena odgovornost, – inovativnost i – ...
  • English Potpredsjednike Komore na predlog predsjednika Komore, bira Skupština iz reda uglednih privrednika ili stručnjaka u oblasti privrede. Potpredsjednici Komore koordiniraju, usmjeravaju i organizuju ...
  • English O Arbitražnom sudu Arbitražni sud pri Privrednoj komori Crne Gore je samostalna i nezavisna institucija pred kojom se rješavaju domaći privredni sporovi i ...
  • English Sud časti odlučuje u postupku protiv privrednih subjekata i drugih članova Komore zbog povrede dobrih poslovnih običaja u međusobnim poslovnim odnosima i u ...
  • English Zakonom o zaštiti potrošača prvi put je propisana vansudska zaštita prava potrošača u Crnoj Gori. Prepoznajući značaj zaštite potrošača, Privredna komora Crne Gore ...
  • English Sekretarka Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo je: Ana Filipović afilipovic@pkcg.org Članice KO za žensko preduzetništvo su: Ivana Tomašević, predsjednica, Biznis start centar Bar ...
  • English U cilju unapređivanja rada i poslovanja, usklađivanja posebnih i zajedničkih interesa, predlaganja mjera za unapređenje privrednog ambijenta i poboljšanje uslova poslovanja, članice Komore, ...
  • English Sekretarka Koordinacionog odbora za kvalitet je: Marga Koković mkokovic@pkcg.org Članovi KO za kvlitet su: Prof. dr Milan Perović, predsjednik, Aleksandar Vujović, zamjenik predsjednika, ...