• English Privredni rast i razvoj uvijek su bili usko vezani sa velikim promjenama, koje su se dešavale na ovom prostoru. Brojne generacije crnogorskih privrednika ...
  • English BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – BDP Poslednjih godina Crna Gora je ostvarivala dinamičan rast bruto domaćeg proizvoda po stopama koje su bile među najvećim ...
  • English Skupština Crne Gore je organ zakonodavne vlasti. Pravo predlaganja zakona, drugog propisa ili opšteg akta imaju Vlada, poslanik i najmanje šest hiljada birača. ...
  • English Strani investitor može biti strano pravno ili fizičko lice sa sjedištem u inostranstvu, privredno društvo u kojem je učešće stranog kapitala veće od ...
  • English PODSTICAJNE MJERE Podsticajne mjere na nacionalnom nivou obuhvataju poreske olakšice za investiranje i to: 1. Oslobađanje od poreza na dobit Novoosnovana pravna lica ...
  • English Odbor udruženja može imati grupacije, kao oblik neposrednog užeg povezivanja članica Komore u okviru udruženja, radi razmatranja i rješavanja pitanja od interesa za ...
  • English Crna Gora je nezavisna i suverena država, republikanskog oblika vladavine. Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini ...
  • CHAMBER OF ECONOMY OF MONTENEGRO Telefon: +382 20 230 545 Telefax: +382 20 230 493 e-mail: pkcg@pkcg.org Adresa: Novaka Miloševa 29/II, Podgorica 81000 Predsjednica ...
  • English Pri Komori djeluju Arbitražni sud i Sud časti, koji su samostalni u odlučivanju. Kao vansudski oblik rješavanja sporova potrošača, shodno posebnim propisima, pri ...
  • English Koordinacioni odbori su posebni oblici organizovanja i rada koji razmatraju pitanja od značaja i zajedničkog interesa za više oblasti privrede i pojedinih privrednih ...