• Privredna komora Crne Gore, njeno rukovodstvo i zaposleni, na temelju uspostavljenog sistema menadžmenta kvalitetom formulisanog međunarodnim standardima serije ISO 9000, angažovanjem raspoloživih potencijala, a ...
  • Sjedište Privredne komore Crne Gore, osnovane 1928. godine pod imenom Trgovačko – industrijska i zanatska komora, nalazi se u zgradi na uglu ulica Novaka ...
  • Statutom se utvrđuju poslovi i zadaci Privredne komore Crne Gore, sastav, broj članova i način rada organa Komore, izbor, opoziv i trajanje mandata i ...
  • Zakon o Privrednoj komori Crne Gore donijet je 2017. godine i objavljen u Službenom listu broj 001/18 od 4. januara 2018. godine. Ovim zakonom ...
  • Privredni rast i razvoj uvijek su bili usko vezani sa velikim promjenama, koje su se dešavale na ovom prostoru. Brojne generacije crnogorskih privrednika ostavile ...
  • BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – BDP Crna Gora je u godinama do izbijanja pandemije koronavirusa ostvarivala dinamičan rast bruto društvenog proizvoda po stopama koje su ...
  • Skupština Crne Gore je organ zakonodavne vlasti. Pravo predlaganja zakona, drugog propisa ili opšteg akta imaju Vlada, poslanik i najmanje šest hiljada birača. Postupak ...
  • Strani investitor može biti strano pravno ili fizičko lice sa sjedištem u inostranstvu, privredno društvo u kojem je učešće stranog kapitala veće od 10%, ...
  • FINANSIJSKA PODRŠKA Investiciono-razvojni fond Investiciono-razvojni fond Crne Gore (www.irfcg.me) osnovan je usvajanjem Zakona o Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore A.D. (»Sl.list Crne Gore br.88«, od ...
  • Odbor udruženja može imati grupacije, kao oblik neposrednog užeg povezivanja članica Komore u okviru udruženja, radi razmatranja i rješavanja pitanja od interesa za određeni ...